Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten ændrede dom om ubetinget anstaltsanbringelse til samfundstjeneste 
14-09-2017 

K 128/17

Den 4. juli 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt 8 måneders anstaltsanbringelse for overtrædelse af kriminallovens § 88, vold, ved at have stukket sin kæreste i låret med en kniv.

Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte 140 timers samfundstjeneste, der skulle udføres inden for en længstetid af 8 måneder, i medfør af kriminallovens § 141.

Landsretten var enig med kredsretten vedrørende udmålingen af foranstaltningen, men fandt på baggrund af tiltaltes person, at der i denne sag var grundlag for at foranstalte med samfundstjeneste.

 

Til top Sidst opdateret: 14-09-2017