Hop til indhold
Grønlands Domstole

60 dage i anstalt for voldtægt ved tilsnigelse til anden kønslig omgang 
12-08-2019 

 

60 dage i anstalt for voldtægt ved tilsnigelse til anden kønslig omgang

Sagsnummer: K 131/19

Sagen kort fortalt
En 23-årig mand var af Qeqqata Kredsret idømt 80 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år for voldtægt ved tilsnigelse. Endvidere blev han idømt betaling af tortgodtgørelse på 15.000 kroner til forurettede. Voldtægten var begået under et drikkelag.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat
Landsretten idømte mandet anbringelse i anstalt i 60 dage samt betaling af tortgodtgørelse på 20.000 kroner til forurettede.

Landsretten fandt ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse fra udgangspunktet for foranstaltningsfastsættelsen ved voldtægt ved tilsnigelse, som er anstaltsanbringelse. Efter bl.a. forholdets grovhed og karakter, fandt landsretten heller ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. august 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 19-09-2019