Hop til indhold
Grønlands Domstole

6.000 kr. i bøde for vold blev ændret til 50 timers samfundstjeneste 
08-09-2017 

K 171/17

6.000 kr. i bøde for vold blev ændret til 50 timers samfundstjeneste

Sagsnummer: K 171/17

Den 8. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold, ved at have tildelt sin samlever ikke under seks slag med knyttet næve mod hoved og krop. Kredsretten havde idømt tiltalte en bøde på 6.000 kr.
Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte 50 timers samfundstjeneste.

I sin afgørelse heraf, lagde Landsretten vægt på oplysningerne om tiltaltes person, herunder at han havde genoptaget samlivet med forurettede, at der var tale om et velfungerende samlivsforhold med fælles opdragelse af børnene, at der var tale om et førstegangstilfælde, og at tiltalte tydeligt angrede handlingen.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 01-12-2017