Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten ændrede dom for vold på 5 måneder i anstalt til 6 måneder 
15-09-2017 

K 173/17

Landsretten ændrede dom for vold på 5 måneder i anstalt til 6 måneder

Sagsnummer: K 173/17

Den 15. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var blevet kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold og idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder.

Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte 6 måneder i anstalt.
I skyldsspørgsmålet, stadfæstede landsretten kredsrettens afgørelse under henvisning til det af kredsretten anførte og bemærkede, at der var tale om en overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt.

Om foranstaltningsspørgsmålet fandt landsretten under henvisning det af kredsretten anførte, at der skulle idømmes en samlet foranstaltning, der omfattede en betinget anstaltsanbringelse i Qaasuitsoq Kredsrets dom af 23. februar 2016.

Vedrørende kravet om erstatning, fandt landsretten i lighed med det af kredsretten anførte, at da der ikke var dokumentation for forurettedes indtægtsgrundlag over en længere og sammenlignelig periode, blev kravet henvist til civilt søgsmål.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 04-12-2017