Hop til indhold
Grønlands Domstole

10.000 kr. i bøde for uforsvarlig fortøjning af både blev stadfæstet 
12-02-2018 

K 177/17

10.000 kr. i bøde for uforsvarlig fortøjning af både blev stadfæstet

Sagsnummer: K 177/17

Sagen kort fortalt
En mand var tiltalt for at have sejlet beruset, samt i beruset tilstand at have løsnet nogle både, så de drev rundt i havnen. Af Sermersooq Kredsret blev han anset skyldig i overtrædelse af lov om sikkerhed til søs nr. 71 af 29. januar 2013 § 29 a, stk. 1. Han blev frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 113, stk. 1, jf. § 12, forsøg på tingsbeskadigelse. Han blev idømt en bøde på 10.000 kr.
For landsretten skulle sagen behandles som bevisanke vedrørende forsøg på hærværk.

Landsrettens dom
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde forsæt til tingsbeskadigelse. Alene på baggrund af vidnets forklaring kunne retten ikke tilsidesætte tiltaltes forklaring, og lagde bl.a. vægt på, at vidnet ikke selv overværede tiltaltes sejlads eller deltog i den omtalte bugsering og fortøjning af de løse både.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. februar 2018.

Kontaktinformation
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

 

Til top Sidst opdateret: 20-02-2018