Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom om anstaltsanbringelse i 40 dage for vold blev gjort betinget 
18-09-2017 

K 182/16

Dom om anstaltsanbringelse i 40 dage for vold blev gjort betinget

Sagsnummer: K 182/16

Den 18. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold og idømt anbringelse i anstalt i 40 dage.

Landsretten ændrede kredsrettens dom og gjorde anstaltsdommen betinget med en prøvetid på 1 år.

Henset til sagens karakter og tiltaltes personlige forhold sammenholdt med den tid der var gået siden forholdet blev begået, fandt landsretten det forsvarligt, at foranstalte tiltalte med en betinget anstaltsdom.
 
Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 04-12-2017