Hop til indhold
Grønlands Domstole

66-årig idømt seks måneder i anstalt for blufærdighedskrænkelser og kønslige forhold til børn 
11-04-2017 

K 185/16

Den 15. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret. Tiltalte var kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1 – blufærdighedskrænkelse i to tilfælde, kriminallovens § 79 – kønsligt forhold til barn i to tilfælde samt kriminallovens § 98 – trusler i et tilfælde.

Forholdene var blevet begået i perioden fra 1997-2015 og en af de forurettede var tiltaltes datter.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, og idømte anstaltsanbringelse i seks måneder og betaling af tortgodtgørelse til fire forurettede.

Landsretten begrundede med vidnernes troværdige forklaringer og fandt tiltalte skyldig efter som sket ved kredsrettens dom og efter anklageskriftet i alle forholdene.

Ved fastsættelse af foranstaltningen har Landsretten bl.a. lagt vægt på grovheden af forholdene, herunder at de forurettede var meget påvirkede af forholdene, uagtet det antal år der er gået siden forholdene blev begået.

Tiltalte er ikke blevet mentalundersøgt.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 11-04-2017