Hop til indhold
Grønlands Domstole

120 timers samfundstjeneste for tilsnigelse til voldtægt 
11-04-2017 

K 194/16

Den 3. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt anstaltsanbringelse i tre måneder for voldtægt ved tilsnigelse begået i 2013.

Landsretten tiltrådte kredsrettens bemærkninger om, at henset til kriminalitetens grovhed, da vil lang sagsbehandlingstid alene kunne føre til, at der udmåles en anstaltsanbringelse af kortere varighed end fire måneder.

Landsretten ændrede uanset dommen til samfundstjeneste samt tilsyn af kriminalforsorgen i et år, hvor kriminalforsorgen kan bestemme, om tiltalte skal i afvænningsbehandling.

I sin begrundelse lagde Landsretten vægt på, at forholdet var over tre år gammelt selvom tiltalte havde erkendt forholdet, og at sagsbehandlingstiden ikke skyldtes tiltaltes forhold, tiltaltes indsigt i, hvorfor han begik den omhandlende kriminalitet, samt at tiltalte var i gang med en uddannelse og ønskede at få hjælp til at stoppe helt med at ryge hash. 


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 11-04-2017