Hop til indhold
Grønlands Domstole

Foranstaltningsændringssag, foranstaltning ændret 
03-06-2019 

K 196/18

Foranstaltningsændringssag, foranstaltning ændret

Sagsnummer: K196/18

Sagen kort fortalt
Landsretten ændrede Sermersooq Kredsrets beslutning af 23. oktober 2018 om ophævelse af foranstaltning. Landsretten besluttede at opretholde den foranstaltning, der blev idømt ved Grønlands Landsret dom af 18. oktober 1991. Ved dommen var domfældte idømt ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark for manddrab.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at domfældte afsonede sin tredje dom for drab, og at han efter de erklæringer, der var udarbejdet i sagen, fortsat frembød nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Endvidere var der ikke andre institutioner i Grønland end Anstalten for Domfældte, der kunne tilbyde de rammer og den sikkerhed, der måtte anses for nødvendige.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2019.

Yderligere information
Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

Til top Sidst opdateret: 02-07-2019