Hop til indhold
Grønlands Domstole

Lang sagsbehandlingstid og tiltaltes gode personlige forhold gav mildere foranstaltning 
17-04-2019 

K 197/18

Lang sagsbehandlingstid og tiltaltes gode personlige forhold gav mildere foranstaltning

Sagsnummer: K 197/18

Sagen kort fortalt
En 41-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 3 måneders anstaltsanbringelse for vold og trusler.

Forholdene var begået i 2017, hvor tiltalte havde sparket sin daværende kæreste flere gange, så hun bl.a. brækkede et ribben. To måneder efter voldsforholdet, havde tiltalte sendt sms-beskeder til kvinden med trusler om vold.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse for trusler.

Landsrettens resultat
Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 98 om trusler. Landsretten lagde vægt på sms-beskedernes ordlyd, samt at tiltalte havde sendt sms-beskederne to måneder efter, at han havde udsat hende for alvorlig vold.  

Foranstaltningen blev fastsat til 80 timers samfundstjeneste med en længstetid på 1 år samt tilsyn i 1 år og 6 måneder. I formildende retning lagde dommerne vægt på tiltaltes gode personlige forhold, og den lange sagsbehandlingstid på omkring 1 år og 5 måneder, hvilket var for lang tid i en sag om vold.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

 

Til top Sidst opdateret: 05-07-2019