Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten frifandt advokat for brud på tavshedspligt 
16-10-2017 

K 198/16

Landsretten frifandt advokat for brud på tavshedspligt

Sagsnummer: K 198/16

Sagen kort fortalt
En tiltalt var af Retten i Grønland blevet anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 50, stk. 1, jf. til dels § 12 og kriminallovens § 49, brud på tavshedspligt, til dels forsøg herpå, og misbrug af offentlig myndighed. Tiltalte, der var advokat, blev af Retten i Grønland idømt 30 dages betinget anbringelse i anstalt og frakendt retten til som advokat at beskæftige sig med kriminalsager som forsvarer i 1 år.

Landsrettens dom
Landsretten frifandt tiltalte.

I sin begrundelse anfører landsretten, at tiltalen for brud på tavshedspligten, til dels forsøg herpå, og misbrug af offentlig myndighed vedrørte 3 punkter, dels af tiltalte refererede indholdet af en videoafhøring, dels at tiltalte ville afspille videoafhøringen, og dels at tiltalte forsøgte at kopiere dvd’en med henblik på videreoverdragelse.

Efter bevisførelsen lagde landsretten endeligt til grund, at en kopi af en videooptagelse af en afhøring ikke var blevet udleveret eller var indgået som bilag i en sag om samvær og forældremyndighed.

Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte uberettiget havde videregivet eller udnyttet fortrolige oplysninger om videoafhøringen. Landsretten fandt heller ikke, at tiltalte ved at tilbyde at afspille videoafhøringen eller ved at have forsøgt at kopiere dvd’en med henblik på videreoverdragelse havde overtrådt loven.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. oktober 2017.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 11-12-2017