Hop til indhold
Grønlands Domstole

Værtshusmedarbejder idømt 60 timers samfundstjeneste for underslæb 
17-04-2019 

K 198/18

Værtshusmedarbejder idømt 60 timers samfundstjeneste for underslæb

Sagsnummer: K 198/18

Sagen kort fortalt
En 24-årig mand havde efter arbejde på et værtshus, taget aftenenes omsætning med hjem samt værtshusets bærbare computer og to harddiske. I løbet af weekenden var pengene fra omsætningen forsvundet.

Den 24-årige mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminiallovens § 106, stk. 1, nr. 1 om underslæb og frifundet for en tiltale om tyveri. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte skulle frifindes for tyveri, da computeren, harddiskene og pengene normalt ikke blev i værtshuset efter lukketid.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde begået underslæb, som beskrevet i anklageskriftets forhold 2. Blandt andet fordi tiltalte havde forklaret, at pengene forsvandt i løbet af weekenden, hvor de var i hans varetægt, og efter forklaringerne fra sagens øvrige vidner.

Foranstaltningen blev fastsat til samfundstjeneste i 60 timer med en længstetid på 1 år.

Landsretten lagde vægt på, at der var tale om berigelseskriminalitet, hvor tiltalte havde tilegnet sig 7.000 kroner. Da forbrydelsen var begået i prøvetiden for en betinget anstaltsanbringelse for ligeartet kriminalitet, fandt landsretten ikke en betinget dom for passende. Henset til sagens karakter og tiltaltes personlige forhold, fandt landsretten, at en ubetinget anstaltsanbringelse ikke var nødvendig.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019 .

 

Til top Sidst opdateret: 05-07-2019