Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ikke bindende ankeafkald i sag om udmåling af antal mindstetimer til at udføre samfundstjeneste i 
21-01-2019 

K 200/18

Ikke bindende ankeafkald i sag om udmåling af antal mindstetimer til at udføre samfundstjeneste i

Sagsnummer: K 200/18

Sagen kort fortalt
En 59-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 30 timers samfundstjeneste for underslæb.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om at dommen skulle opfylde mindstekravet på 40 timer i kriminalloven § 141, stk. 1, 1. pkt.

Under sagen gav anklagemyndigheden den 20. september 2018 afkald på anke. Den 24. september 2018 blev ankemeddelelsen om skærpelse af kredsrettens dom forkyndt for tiltalte.

Landsretten skulle således afgøre, hvorvidt anklagemyndighedens ankeafkald var bindende, hvilket var udgangspunktet da anken var til ugunst for tiltalte, eller om det kunne omgøres, som det var sket.

Landsrettens resultat
Landsretten admitterede undtagelsesvist anken i denne sag, og tiltalte blev idømt 40 timers samfundstjeneste.

I sin begrundelse anførte landsretten bl.a., at Politimesterens omgørelse af sin beslutning var sket inden for ankefristen, at landsretten ville afbøde en sanktionsfastsættelse, der ikke længere havde hjemmel i loven og at tiltalte havde erklæret sig enig i anklagemyndighedens påstand.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. januar 2019.
Dommen er tilgængelig under landsrettens Afgørelser 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.


 

Til top Sidst opdateret: 30-01-2019