Hop til indhold
Grønlands Domstole

Tiltalt i færdselssag blev kompenseret for lang sagsbehandlingstid 
22-08-2017 

K 202/16

Tiltalt i færdselssag blev kompenseret for lang sagsbehandlingstid

Sagsnummer: K 202/16

Den 22. august 2017 ændrede landsretten Sermersooq Kredsrets dom i en færdselssag, hvor en tiltalt var anset skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 9, stk. 1. Tiltalte var blevet idømt en bøde på 2.000 kr. samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år fra endelig dom. Overtrædelsen var sket i 2010.

Landsretten ændrede kredsrettens dom så bestemmelsen om betaling af bøde udgik og frakendelsen af kørekort blev gjort betinget i 3 år fra landsrettens dom.

I sin begrundelse anfører landsretten, at der var tale om en ukompliceret færdselssag. Den lange sagsbehandlingstid samt den lange periode, hvor sagen ikke var under behandling, hvilket ikke skyldtes tiltaltes forhold, udgjorde en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1, som tiltalte blev kompenseret for ved fastsættelse af foranstaltningen.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 19-10-2017