Hop til indhold
Grønlands Domstole

22-årig fik ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste 
22-01-2019 

K 203/18

22-årig fik ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste

Sagsnummer: K 203/18

Sagen kort fortalt
En 22-årig mand var af Qeqqa Kredsret anset i skyldig i tyveri i et tilfælde efter kriminallovens § 102 og idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder.

Den tiltalte havde stjålet penge fra sin arbejdsplads. Pengene brugte han primært til at spille på Oddset med.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

I landsretten blev sagen behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt 80 timers samfundstjeneste. Endvidere fastsatte landsretten vilkår om, at tiltalte skulle rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelse om behandling mod ludomani.

I sin begrundelse henså landsretten til tiltaltes unge alder, at han var ustraffet og i øvrigt havde gode personlige forhold. Endvidere henså landsretten til tiltaltes egen erkendelse af, at han ikke ved egen hjælp kunne stoppe med at spille for at vinde penge.  

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. januar 2019.
Dommen er tilgængelig under landsrettens Afgørelser 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 28-01-2019