Hop til indhold
Grønlands Domstole

65-årig skal fortsat være under tilsyn på ubestemt tid 
07-03-2018 

K 206/17

65-årig skal fortsat være under tilsyn på ubestemt tid

Sagsnummer: K 206/17

Sagen kort fortalt
En 65-årig domfældt var ved Aasiaat Kredsrets dom af 15. oktober 2008 idømt tilsyn af Kriminalforsorgen på ubestemt tid. Qaasuitsup Kredsret havde den 9. august 2017 besluttet, at den idømte foranstaltning skulle opretholdes uændret.

Kredsrettens beslutning blev kæret af domfældte.

Landsrettens resultat
Retten stadfæstede kredsrettens beslutning.
Sagen var en domsmandssag, og dommerne var uenige om dommens resultat. To dommere stemte for at opretholde foranstaltningen. Disse dommere lagde blandt andet vægt på, at flere erklæringer i sagen pegede på, at der var risiko for, at domfældte ville ophøre med at tage sin medicin, hvis foranstaltningen blev ophævet. Det fremgik endvidere af erklæringerne, at det ville medføre en betydelig risiko for, at han igen ville begå personfarlig kriminalitet, hvis han ophørte med at tage medicinen. En dommer stemte for at ophæve foranstaltningen, da yderligere opretholdelse blandt andet ville stå i misforhold til den kriminalitet, som domfældte var fundet skyldig i. Landsretten afsagde beslutning efter flertallets afgørelse.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. marts 2018.

Kontaktinformation
For en udskrift af dommen i sin helhed eller anden yderligere information, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Til top Sidst opdateret: 28-03-2018