Hop til indhold
Grønlands Domstole

1 år og 4 måneder i anstalt samt betaling af 100.000 kr. i tortgodtgørelse for voldtægt 
05-12-2018 

K 206/18

1 år og 4 måneder i anstalt samt betaling af 100.000 kr. i tortgodtgørelse for voldtægt

Sagsnummer: K206/18

Sagen kort fortalt
En 17-årig havde tvunget en kvinde ned i bunden af opgangen i en boligblok, skubbet hende ned i betongulvet, og efterfølgende tiltvunget sig samleje med hende.

Den 17-årige tiltalte blev af Qeqqa Kredsret dømt for voldtægt og idømt i anstalt i 1 år og 4 måneder. Endvidere blev han dømt til at betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse og 600 kr. i godtgørelse for svie og smerte til forurettede.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte, med påstand om en mildere foranstaltning.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at godtgørelsen for svie og smerte blev forhøjet til 1.200 kr.

I begrundelsen for stadfæstelsen af dommen om anbringelse i anstalt i 1 år og 4 måneder lagde landsretten især vægt på forholdets grovhed, og på tiltaltes unge alder og gode personlige forhold.

Efter de lægelige oplysninger i sagen, hvor det fremgik at forurettede havde været uarbejdsdygtig i 6 dage, forhøjede landsretten godtgørelsen for svie og smerte.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. december 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2019