Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ankesag hjemvist pga. manglende adgang til ordentligt forsvar 
27-03-2017 

K 215/16

Den 7. marts 2017 hjemviste Landsretten en ankesag fra Kujalleq Kredsret. Kredsretten havde kendt en tiltalt skyldig i vold og idømt anstaltsanbringelse i tre måneder.

Tiltalte ankede dommen til Landsretten med påstand om hjemvisning. Anklagemyndigheden tilsluttede sig påstanden.

Begge parter oplyste samstemmende, at der var sket tilsidesættelse og forkert anvendelse af regler for sagens behandling, og at overholdelse af reglerne kunne have medført et andet udfald. Landsretten kunne tilslutte sig, at tiltalte efter det oplyste ikke havde haft adgang til et ordentligt forsvar, og hjemviste sagen til fornyet behandling i kredsretten.


Hvis du ønsker en udskrift af Landsrettens eller kredsretten dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 27-03-2017