Hop til indhold
Grønlands Domstole

Beslutning om salær til forsvarer og tilbageholdelse af en anholdt i forbindelse med fristforlængelse stadfæstet 
19-10-2017 

K 219/17

Beslutning om salær til forsvarer og tilbageholdelse af en anholdt i forbindelse med fristforlængelse stadfæstet

Sagsnummer: K 219/17

Sagen kort fortalt
Sermersooq Kredsrets beslutning af 10. oktober 2017 om salær til forsvareren og om fortsat tilbageholdelse af en person, blev af sigtedes forsvarer kæret til landsretten.

Forsvareren gjorde gældende, at efterforskningen ikke var blevet gennemført med tilstrækkelig hurtighed, idet man afventede en mentalobservationserklæring. Forsvareren anførte endvidere, at retten burde træffe beslutning om at skyldsspørgsmålet skulle behandles og afgøres først.

Landsrettens beslutning
Landsretten stadfæstede Sermersooq Kredsrets beslutning, dog således at forsvareren blev tillagt 1.500 kr. i salær.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. oktober 2017.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 21-12-2017