Hop til indhold
Grønlands Domstole

Formildelse i ankesag om overtrædelse af vilkår for samfundstjeneste 
28-01-2019 

K 222/18

Formildelse i ankesag om overtrædelse af vilkår for samfundstjeneste

Sagsnummer: K 222/18

Sagen kort fortalt
En 21-årig kvinde fik af Qaasuitsoq Kredsret ophævet en dom til samfundstjeneste i 40 dage for tyveri og blev i stedet idømt anstaltsanbringelse i 30 dage.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse.

Landsretten skulle tage stilling til tiltaltes overtrædelse af vilkårene for udøvelse af samfundstjenesten, idet hun uden angivelse af årsag var udeblevet fra indkaldte møder hos Kriminalforsorgen og heller ikke havde besvaret deres telefonopkald.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom og forlængede længstetiden for udførelse af samfundstjeneste til i alt 1 år og 3 måneder og tilsynstiden blev forlænget til i alt 1 år og 9 måneder fra dommen.

I sin begrundelse lagde landsretten vægt på tiltaltes forklaring om baggrunden for vilkårsovertrædelsen og på tiltaltes personlige forhold i øvrigt.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. januar 2019.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 07-02-2019