Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i ankesag om fiskeri i Hareøkassen 
16-08-2017 

K 227/16

Dom i ankesag om fiskeri i Hareøkassen

Sagsnummer K 227/16

Den 16. august 2017 afsagde landsretten dom i en sag med to tiltalte. Af Retten i Grønland var de blevet fundet skyldige i overtrædelse af bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fisketerritorium § 11, stk. 1 og 2, jf. § 8, stk. 2, jf. stk. 1, og bekendtgørelse nr. 18 af 9. december 2010 om kontrol med havgående fiskeri § 14, stk. 1 og 2, jf. § 10, stk. 1, nr. 1. Tiltalte 1 blev idømt en bøde på 500.000 kr. og konfiskation af et beløb på 1.500.000 kr. og tiltalte 2 blev idømt en bøde på 10.000 kr.

Landsretten ændrede Retten i Grønlands dom for tiltalte 1, der blev idømt en bøde på 450.000 kr. og konfiskation af 1.350.000 kr. Landsretten stadfæstede Retten i Grønlands dom for tiltalte 2.

Sagen vedrørte spørgsmålet, om der var tale om ulovligt fiskeri i Hareøkassen.

De tiltalte bestred, at der var foretaget fiskeri, da trawlet ikke var på havbunden, mens fartøjet var i Hareøkassen. 

Landsretten var enig med Retten i Grønland i, at udtrykket ”fiske” i bekendtgørelsen om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium omfatter en situation som den foreliggende, hvor trawlet er blevet slæbt gennem vandet, uanset at trawlet ikke ramte havbunden.

I foranstaltnings- og konfiskationsspørgsmålet lagde landsretten vægt på samme forhold som Retten i Grønland, idet landsretten dog fandt, at der skulle foretages et fradrag for landingsomkostninger svarende til 10 % af lastens værdi.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 19-10-2017