Hop til indhold
Grønlands Domstole

Beslutning om tilbageholdelse af en anholdt i forbindelse med fristforlængelse stadfæstet 
27-10-2017 

K 234/17

Beslutning om tilbageholdelse af en anholdt i forbindelse med fristforlængelse stadfæstet

Sagsnummer: K234/17

Sagen kort fortalt
Sermersooq Kredsret havde den 25. oktober 2017 besluttet at tilbageholde en person, der var sigtet for bl.a. overtrædelse af lovgivning om euforiserende stoffer. Beslutningen blev af sigtede kæret til landsretten.

Landsrettens beslutning
Landsretten stadfæstede kredsrettens beslutning om tilbageholdelse efter retsplejelovens § 359, stk. 1, nr. 1, litra a, og nr. 2, litra c. Landsretten fandt herefter, at der var begrundet mistanke om, at sigtede havde overtrådt vilkår, som var fastsat i en afgørelse om prøveløsladelse, og stadfæstede herefter endvidere kredsrettens beslutning om tilbageholdelse i medfør af retsplejelovens § 360.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. oktober 2017.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

 

Til top Sidst opdateret: 21-12-2017