Hop til indhold
Grønlands Domstole

Betinget frakendelse af førerretten blev stadfæstet 
29-06-2017 

K 248/16

Den 22. maj 2017 stadfæstede Landsretten Qeqqata Kredsrets dom, hvor en 57-årig var blevet anset skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 22, stk. 1 og § 32, stk. 3, og idømt betinget frakendelse af førerretten med en prøvetid på tre år.

I sin begrundelse henviser Landsretten til det af kredsretten anførte og tager påstanden om førerretsfrakendelse til følge. Ved at have ført sin bil som beskrevet i anklageskriftet, har tiltalte tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 29-06-2017