Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten afviste anke 
27-06-2017 

K 249/16

Den 26. maj 2017 afviste landsretten anklagemyndighedens anke af en dom afsagt af Qaasuitsup Kredsret.

Anklagemyndigheden havde anket sagen efter ankefristens udløb, med påstand om hjemvisning, da tiltalte ikke havde været til stede under hovedforhandlingen i kredsretten. Anklagemyndigheden havde anført, at anken måtte anses at være til tiltaltes fordel. Tiltalte havde nedlagt påstand om afvisning af anklagemyndighedens anke.

Landsretten begrundede afvisningen med, at tiltalte havde erklæret sig tilfreds med den afsagte dom, og at tiltalte fandt at en fornyet behandling af sagen ville være en belastning for hende.   

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 27-06-2017