Hop til indhold
Grønlands Domstole

Foranstaltningsændringssag, opretholdelse af foranstaltningen 
26-04-2018 

K 257/17

Foranstaltningsændringssag, opretholdelse af foranstaltningen

Sagsnummer: K 257/17

Landsretten besluttede at stadfæste Qeqqata Kredsrets beslutning af 20. december 2016 om opretholdelse af tidsubestemt anbringelse i Herstedvester. Domfældte er dømt for blandt andet 11 forhold af blufærdighedskrænkelser mod børn samt 7 forhold, der vedrører anden kønslig omgang med børn under 15 år.

Landsretten lagde vægt på, at en påkrævet medicinsk behandling, herunder særligt vedrørende kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling ikke var iværksat, hvorfor det ikke kunne konstateres, om domfældte ville få nytte af sådan behandling.

Henset til den massive forudgående alvorlige seksualkriminalitet, som tiltalte havde begået overfor mindreårige børn af eget køn, fandt landsretten endvidere, at der fortsat var udtalt risiko for tilbagefald til tilsvarende kriminalitet, hvis domfældte blev løsladt.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. april 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 27-06-2018