Hop til indhold
Grønlands Domstole

Lang sagsbehandlingstid skåner tiltalt for foranstaltning 
28-03-2017 

K 262/16

Landsretten afsagde dom den 8. marts 2017 i en ældre sag fra Sermersooq Kredsret. Tiltalte blev af kredsretten kendt skyldig i vold begået i 2010 samt tre tilfælde af tyveri begået i 2012 og idømt betinget anstaltsanbringelse i 40 dage samt betaling af to civile erstatningskrav.

Landsretten stadfæstede skyldsspørgsmålet, men undlod at foranstalte tiltalte. Det skyldtes den meget lange sagsbehandlingstid, der ikke kunne tilskrives tiltaltes forhold, og det at tiltalte ikke har begået kriminalitet siden 2012, samt at han i øvrigt havde gode personlige forhold.


Hvis du ønsker en udskrift af Landsrettens eller kredsretten dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 28-03-2017