Hop til indhold
Grønlands Domstole

Gode personlige forhold gav mildere dom i voldssag 
19-02-2018 

K 269/17

Gode personlige forhold gav mildere dom i voldssag

Sagsnummer: K269/17

Sagen kort fortalt
En 36-årig kvinde var tiltalt for at have revet en anden kvinde i håret og tildelt hende slag med en ølflaske i hovedet. Hændelsen fandt sted under en efterfest.

Tiltalte var af Kujalleq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 og idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Retten fandt det bevist at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 88, stk. 1.
Foranstaltningen blev ændret til 60 timers samfundstjeneste, samt tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. 

Dommerne lagde vægt på, at tiltalte efter denne episode havde valgt at flytte til en anden by for at kunne komme i et behandlingsforløb hos en psykolog, og at hun nu bl.a. havde lært at håndtere sin vrede og med succes havde etableret sig i byen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. februar 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 28-03-2018