Hop til indhold
Grønlands Domstole

Sag hjemvist til fornyet behandling i kredsretten 
27-06-2017 

K 279/16

Den 26. maj 2017 hjemviste landsretten en dom afsagt af Sermersooq Kredsret, hvor en tiltalt var anset skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2 – indsmugling af hash.

Efter parternes samstemmende påstand hjemviste landsretten sagen til fornyet behandling ved 1. instans, jf. retsplejelovens § 560, stk. 1.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

 

Til top Sidst opdateret: 27-06-2017