Hop til indhold
Grønlands Domstole

Tiltalte fik tre og fire måneder i anstalt for bl.a. husfredskrænkelse 
02-08-2017 

K 280-16

Den 27. juni 2017 afsagde landsretten dom i en sag med to tiltalte. De tiltalte var af Qaasuitsup Kredsret blevet anset skyldige i overtrædelse af kriminallovens § 96, husfredskrænkelse, § 91, jf. til dels § 12, ulovlig tvang og forsøg herpå. Tiltalte 1 var endvidere anset skyldig i overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Kredsretten havde idømt tiltalte 1 anbringelse i anstalt i fem måneder og tiltalte 2 anbringelse i anstalt i fire måneder.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, dog således at anstaltsanbringelsen for tiltalte 1 blev fastsat til fire måneder og for tiltalte 2 fastsat til tre måneder.

Landsretten stadfæstede overtrædelserne af kriminallovens § 96, husfredskrænkelse, samt at de tiltalte havde gjort sig skyldige i forsøg på ulovlig tvang ved med trussel om vold at have opsøgt forurettede i en hytte medbringende en hammer og riffel, og at have afkrævet forurettede betaling til en tredje person, hvilket mislykkedes, da han ikke havde pengene hos sig. Landsretten fandt det dog ikke for bevist, at en riffel var blevet rettet direkte mod forurettede. De blev endvidere frifundet for under anvendelse af ulovlig tvang at have fået forurettede til at sejle tilbage til Qasigiannguit.

Ved fastsættelse af foranstaltningen lagde landsretten vægt på det af kredsretten anførte, at der var tale om forsøg på ulovlig tvang i forbindelse med husfredskrænkelse, at forholdet er begået af flere i forening, at truslerne blev fremsat under anvendelse af flere våben samt karakteren af den begåede kriminalitet, idet de forsøgte at få udleveret betydelige økonomiske midler. 

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 02-08-2017