Hop til indhold
Grønlands Domstole

Fire tiltalte dømt skyldige i sag om indsmugling af hash 
23-03-2017 

K292/16

Den 17. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Sermersooq Kredsret med fire tiltalte.

De var tiltalt for to forhold. I forhold 1 for i forening at have indsmuglet hash. I forhold 2 var det kun den ene af dem, der var tiltalt, ligeledes for indsmugling af hash.

Kredsretten havde frifundet dem alle i forhold 1. Der var domfældt i forhold 2, hvor den tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i fire måneder samt konfiskation af 965 gram hash.
Anklagemyndigheden havde anket sagen til Landsretten med påstand om domfældelse i forhold 1.

Landsretten imødekom anklagemyndigheden og fandt de fire tiltalte skyldige i forhold 1. To af de tiltalte blev dog ikke dømt i fuldt omfang.

Den første tiltalte, der også var kendt skyldig i forhold 2, fik ændret sin dom til 6 måneders anstaltsanbringelse. Den anden blev idømt 60 dages betinget anbringelse i anstalt samt en bøde på 50.000 kr. Den tredje blev idømt 30 dages anstaltsanbringelse, og den fjerde blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 30 dage samt en bøde på 10.000 kr.

Landsretten begrunder bl.a. sin dom med, at de tiltalte har erkendt indsmugling af hash samt en hensigt om videreoverdragelse.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde retten vægt på mængden af hash, at der var tale om videreoverdragelse, samt at nogle af de tiltalte tidligere var dømt for lignede overtrædelser.

 

Ønsker du Landsrettens eller kredsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 23-03-2017