Hop til indhold
Grønlands Domstole

100 timers samfundstjeneste for vold 
30-03-2017 

K 301/16

Den 7. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Kujalleq Kredsret. Tiltalte var af kredsretten idømt anstaltsanbringelse i tre måneder for vold mod sin samlever.

Tiltalte ankede dommen til Landsretten med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte 100 timers samfundstjeneste samt tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

I formildende retning lagde Landsretten vægt på den lange sagsbehandlingstid som ikke skyldtes tiltaltes forhold, samt oplysninger om at tiltalte har indsigt i, hvorfor han har begået den omhandlende kriminalitet, og at han ikke længere drikker alkohol.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 30-03-2017