Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i sag om spirituskørsel blev stadfæstet 
11-09-2017 

K 307/16

Dom i sag om spirituskørsel blev stadfæstet

Sagsnummer: K 307/16

Den 11. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte var blevet anset skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 9 stk. 1. Tiltalte var blevet frakendt førerretten i 1 år og 6 måneder, jf. færdselslovens § 56, stk. 1 og § 60, stk. 1, nr. 1, samt pålagt at betale en bøde på 86.500 kr.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, idet bøden alene blev fastsat til 33.000 kr. og frakendelsestiden blev fastsat til 1 år fra den 31. oktober 2016.

Landsretten frifandt tiltalte for forhold 1 og fandt ikke, at anklagemyndigheden alene ved vidnets forklaring løftede bevisbyrden for, at tiltalte havde handlet som beskrevet i anklageskriftet. Retten lagde vægt på, at vidnets forklaring fremstod uklar, og at tiltalte nægtede forholdet.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 01-12-2017