Hop til indhold
Grønlands Domstole

Kriminalsager domsresuméer december 2014 
11-12-2014 

Her følger resuméer af udvalgte domme i kriminalsager, afsagt af landsretten i december 2014.

Dommene kan læses i sin helhed ved at klikke på linket i teksten.
Henvendelse vedrørende sagerne kan ske til landsretsdommer Søren Søndergård Hansen, tlf. 54 26 25.
___________________________________________________________

Dom om tilsyn og alkoholist-behandling i voldssag
K 202/14

Den 10. december afsagde Grønlands Landsret dom i en kriminalsag, hvor tiltalte T stod anklaget efter kriminallovens § 88 – vold.

Landsretten idømte T tre års tilsyn af Kriminalforsorgen. I løbet af de tre år skal T i afvænning for sit alkoholmisbrug. T havde anket dom fra Sermersooq Kredsret, der lød på tre måneders anbringelse i anstalt.

Med sin dom imødekommer landsretten T’s forsvarer, der havde nedlagt påstand om enten dom om samfundstjeneste eller en betinget dom eller, som det tredje, tilsyn af kriminalforsorgen, herunder alkoholist-behandling.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om skærpelse af kredsretsdommen i form af fem måneders anstaltsanbringelse.

Landsretten begrunder sin dom med T’s personlige forhold (alder, pensionsforhold og sygdom). Ligeledes har landsretten lagt vægt på oplysningerne om tiltaltes alkoholmisbrug og omstændighederne ved lovovertrædelsen.

Læs hele dommen her.

Læs dommen fra Sermersooq Kredsret her.

Til top Sidst opdateret: 11-12-2014