Hop til indhold
Grønlands Domstole

Seks år til drabskvinde 
16-03-2017 

K 261/16

Den 18. januar 2017 afsagde Landsretten dom i en drabssag fra Kujalleq Kredsret. Tiltalte havde anket sin dom på fem års anbringelse i anstalt for at have dræbt en bekendt.

Landsretten ændrede foranstaltningen for tiltalte til anstaltsanbringelse i seks år.

Efter bevisførelsen fandt Landsretten, at flere af tiltaltes forklaringer kunne tilsidesættes som utroværdige. Efter samstemmende forklaringer fra vidner, fandt Landsretten det ligeledes bevist, at tiltalte af egen kraft havde ført en kniv hårdt og langt ind i brystet på afdøde.

Vedrørende foranstaltningen anførte Landsretten, at udgangspunktet ved fastsættelse af foranstaltning i tilsvarende sager er seks år. I denne sag var der ikke nogen oplysninger, der kunne føre til fravigelse af udgangspunktet.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landsdommer Søren Søndergård Hansen, telefon 542625.

Ønsker du en udskrift af Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret

Til top Sidst opdateret: 16-03-2017