Hop til indhold
Grønlands Domstole

Tiltalt blev frifundet i en dom afsagt med dissens 
22-03-2017 

K 039/17

Den 16. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt 4 måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje.

Tiltalte ankede dommen til Landsretten med påstand om frifindelse.

Landsrettens dom blev afsagt med dissens, da en af dommerne stemte for domfældelse efter den rejste tiltale, mens to af dommerne stemte for frifindelse. Dommen blev afsagt efter stemmeflertallet og tiltalte blev frifundet.

I sin begrundelse anførte Landsretten, at flertallet af dommerne lagde vægt på det eneste vidne, der var ædru under hændelsesforløbet. Vidnets forklaring skabte begrundet tvivl om, i hvilken grad alkohol havde haft indvirkning på forurettedes erindring om hændelsesforløbet. 

Da der i øvrigt ikke forelå objektive beviser på, at der havde fundet samleje sted mellem tiltalte og forurettede, blev tiltalte frifundet.

 

Hvis du ønsker en udskrift af Landsrettens eller kredsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret

Til top Sidst opdateret: 22-03-2017