Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i hashsag stadfæstet 
06-06-2017 

K 014/17

Den 26. maj 2017 stadfæstede Landsretten en dom afsagt af Sermersooq Kredsret. I dommen var tiltalte anset skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 2, jf. § 2 – indsmugling af hash i to tilfælde samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk.  1 jf. § 2 – med henblik på videresalg af hash i to tilfælde. Tiltalte var blevet idømt anbringelse i anstalt i 9 måneder, konfiskation af fortjeneste samt konfiskation af iPhone 6s.

Under anken berigtigede anklagemyndigheden den rejste tiltale til, at der var tale om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.

I sin begrundelse for at stadfæste henviste landsretten til kredsrettens begrundelse. Tiltalte skulle endvidere betale salær til sin forsvarer.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 06-06-2017