Hop til indhold
Grønlands Domstole

Stor ros til Grønlands Domstoles faste tolke 
28-03-2019 

Ilisimatusarfik og Institut for Menneskerettigheder har udgivet en rapport om tolkning i det grønlandske retsvæsen. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data, der er indsamlet i 2017.

I rapporten konkluderes blandt andet, at: ”Niveauet for tolkning opleves generelt som tilfredsstillende og endog højt hos de fastansatte tolke i retsvæsenet. Tolkene opleves at leve op til forventningerne om neutralitet, professionalisme, sproglige kvalifikationer, kendskab til juridiske begreber samt forventningen om, at de tør give udtryk for tvivl eller bede om pauser. I disse tilfælde sker der ofte en form for samtolkning, hvor rettens parter i fællesskab taler sig frem til en oversættelse eller en forståelse af det sagte. Dette gør sig ligeledes gældende, når en af rettens parter griber ind i en tolkning, som han/ hun mener er misforstået eller forkert.”

Ifølge rapporten er der 7 % af de professionelle brugere, der mener, at tolkningen er dårlig (6 %) eller uacceptabel (1 %), mens hele 93 % mener, at tolkekvaliteten er tilstrækkelig, god eller endog perfekt.

Ilisimatusarfik og Institut for Menneskerettigheder har opdelt deres konklusioner i rapporten i 3 hovedområder:

  1. Rammerne for tolkning ved retterne

  2. Hensynet til dialektforskelle, når der skal tolkes for nord- eller østgrønlandsktalende personer i retterne, samt

  3. Tolkenes kompetencer inden for sprog, tolketeknik og professionalisme

Rapportens væsentligste anbefalinger kan læses på side 6.

Grønlands Domstole er særligt glade for, at det fremgår af rapporten, at de faste tolke udmærker sig ved at have gode kompetencer og at de er professionelle.

- Det er vores opfattelse, at det fortsat forholder sig på den måde. Vi er også glade for at kunne konstatere, at der er sket forbedringer af rammerne for tolkningen ved retterne og hensynet til dialektforskelle siden der blev indsamlet oplysninger til rapporten i 2017. Som rapporten viser, er der fortsat muligheder for forbedringer, og vi vil gøre, hvad vi kan for at blive ved med at udvikle os i den rigtige retning på tolkeområdet, siger landsdommer Kirsten Thomassen.

Rapporten kan læses her: Tolkning i det grønlandske retsvæsen

Til top Sidst opdateret: 28-03-2019