Hop til indhold
Grønlands Domstole

Debat om det grønlandske retsvæsen 
26-08-2013 

Der er i øjeblikket en del debat i medierne om det grønlandske retsvæsen. Der er gennem en årrække sket en stor ophobning af sager ved kredsretterne, og sagsbehandlingstiden er meget lang.

Der er bred enighed om, at situationen i kredsretterne ikke er tilfredsstillende. Der er meget store sagsbunker, og der er for få uddannede kredsdommere til at behandle de sager, der kommer ind.

Domstolsstyrelsen og dommeren ved Retten i Grønland har derfor på et møde i Rådet for Grønlands Retsvæsen i Tasiilaq i sidste uge stillet en række forslag, som skal være med til at nedbringe sagsbunkerne og gøre sagsbehandlingen bedre og hurtigere.

Forslagene skal medvirke til at løse problemerne med forkyndelse, behandlingen af civile sager samt uddannelse af kredsdommere. Sideløbende er Retten i Grønland i gang med at finde et egentligt digitalt sagsbehandlingssystem til kredsretterne, som skal give bedre overblik over sagerne, friststyring mv.

I den kommende tid skal forslagene forhandles nærmere mellem de danske institutioner og mellem de grønlandske og danske politikere.

 ”Lovgivningen er på de vigtige retssikkerhedsmæssige områder den samme som i Danmark og det øvrige Skandinavien, fx regler om politiets pligter, sigtedes rettigheder, grundlovsforhør og tilbageholdelse, uafhængige dommere mv. Men sagsbehandlingstiden er et problem for retssikkerheden, og det er nødvendigt, at der bliver gjort noget ved den lange ventetid, som borgerne i Grønland oplever”, siger Birgit Skriver, dommer ved Retten i Grønland.

 Opgørelsen over de sager, der aktuel verserer ved kredsretterne, kan ses her.

 

Til top Sidst opdateret: 26-08-2013