Hop til indhold
Grønlands Domstole

Frifindelse af samtlige sagsøgte i puisi-sagen 
03-02-2011 

Samtlige sagsøgte i selvstyrets sag mod bestyrelsesmedlemmerne, direktøren og revisionen for det konkursramte Puisi A/S blev i dag klokken 11.30 frifundet.

Hovedbegrundelsen er, at medlemmerne af det daværende landsstyre var informeret om, at virksomhedens budgetter var mangelfulde, da de traf beslutningen om at give en garanti på 12 millioner kroner. Det økonomiske tab har derfor været en kalkuleret risiko fra landsstyrets side.

Dette står i modsætning til landsstyrets første påstand om, at bestyrelsen har fortiet selskabets endnu større likviditetsbehov.

Den daværende landsstyreformand udtrykte på et møde den 25. januar 2000 glæde over, at bestyrelsen ikke tidligere havde forsøgt at stoppe driften af Puisi A/S. Det skyldtes, at der var stor arbejdsløshed i Sydgrønland, hvor virksomheden var etableret. Da Lars-Emil Johansen på samme møde oplyste, at bestyrelsen for Puisi A/S ikke havde godkendt budgetterne, var landsstyreformanden stadig positiv.

Frifindelsen bygger også på, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i Puisi A/S enten valgte at forlade deres poster eller gjorde en indsats for at få styr på økonomien i den konkurstruede virksomhed, da de blev bekendte med de mangelfulde regnskaber.

Dermed har selvstyret ikke kunne bevise sin anden påstand om, at bestyrelsesmedlemmerne groft har tilsidesat deres pligter.

Daværende direktør i Puisi A/S Hans-Peder Barlach Christensen blev i dommen kritiseret for mangelfuld administration, men blev dog også frifundet i begge punkter. Det skyldtes, at sagsøgeren ikke kunne bevise, at der ikke havde været en kontrakt forud for, at der blev overført penge til Kina. Hans-Peder Barlach Christensen påstod, at han havde efterladt en mappe med kontrakter. Konkursboet påstod, at de ikke havde fundet en sådan mappe.

Selvstyret havde sagsøgt bestyrelsesmedlemmerne for et beløb på 11.567.632,45 kroner i henhold til sagens første påstand og et beløb på 6.107.530 i henhold til sagens anden påstand.

Der er vedlagt et dokument på dansk med en mere detaljeret gennemgang af dommens præmisser.

  Domspræmisser Puisisagen

 

Til top Sidst opdateret: 03-02-2011