Hop til indhold
Grønlands Domstole

Højesteret på besøg i Nuuk 
14-09-2015 

17 af Højesterets 19 dommere besøgte Nuuk i uge 36.

Det er første gang at så mange højesteretsdommere besøger Grønland på én gang. Dommerne ønskede at orientere sig om arbejdet ved de grønlandske domstole, de andre retsmyndigheder og om samfundet i øvrigt.

Under besøget blev der holdt et foredrag for interesserede jurister i Katuaqs lille sal, hvor der var fuldt hus.

Derudover besøgte de Royal Greenland, Arktisk Kommando, Rigsombudsmanden i Grønland, Ombudsmanden for Inatsisartut, Politimesterembedet, Kriminalforsorgen, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Inatsisartut og ikke mindst Grønlands Domstole.

Højesteretspræsident Poul Søgaard- Alle de institutioner mv., som vi har været i forbindelse med, har givet os en grundig orientering om forholdene i Grønland, både generelt og specifikt set fra deres position i samfundet. Denne alsidige belysning af de grønlandske forhold er værdifuld, ikke mindst når Højesteret – som øverste domstol for hele riget – behandler grønlandske sager, fortæller højesteretspræsident Poul Søgaard.

Kort om Højesteret
Højesteret er rigsfællesskabets øverste domstol og ligger i København. Det er en appeldomstol, som behandler principielle domme og kendelser, der er afsagt af Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten eller Grønlands Landsret.
I gennemsnit har Højesteret ca. 300 sager om året, heraf en til to sager om året fra Grønland.

Højesteret blev grundlagt tilbage i 1661.

Læs mere om Højesteret på www.hoejesteret.dk  


 
Op mod 70 personer, hovedsageligt jurister, mødte op til foredrag om Højesteret i Katuaqs lille sal. 

 

De 17 højesteretsdommere sammen med Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

 

Formand for Inatsisartut Lars Emil Johansen giver et historisk rids over den politiske udvikling i Grønland.


 

Til top Sidst opdateret: 14-09-2015