Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretsdom i "Robin Hood"-sagen 
13-01-2011 

100 timers samfundstjeneste til ”Robin Hood” fra Nanortalik

Grønlands Landsret har i dag klokken 15.00 idømt personen, der i medierne har gået under navnet ”Robin Hood” fra Nanortalik, 100 timers samfundstjeneste samt tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år. Den dømte skal i tilsynstiden gennemgå alkoholbehandling og psykiatrisk behandling.

Dommen er for ulovlig omgang med hittegods for et beløb på 700.000 og forsøg på ulovlig omgang med hittegods for et beløb på 635.370, 02 kroner.

Den dømte har fået konfiskeret 421.500 kroner svarende til den del af forbrydelsens udbytte, der var brugt, da forbrydelsen blev opdaget.

Den dømte mente selv, at han var i god tro, da han brugte pengene. Han troede efter eget udsagn, at de stammede fra en gevinst fra et lotteri hos NKL i Tyskland. Da den dømte samtidig selv fortalte, at han ikke har deltaget i lotteriet siden 2004, mente landsretten ikke, at den tiltalte kunne have handlet i god tro.

Den dømte havde i april 2008 modtaget et kontoudskrift fra BRF-bank med et beløb på 1.355.370,02 kroner, som han ikke kendte til. Han overførte senere i alt 700.000 kroner af dette beløb til sin egen konto gennem tre bankoverførsler.

Kontoen tilhørte ikke den dømte. Han var blevet registreret som kontohaver på grund af to fejl. BRF-bank havde lavet en tastefejl, og Cpr-registeret gjorde banken opmærksom på, at personnummeret var forkert. Ved en fejl oplyste Cpr-registeret efterfølgende den dømtes personnummer.

På kontoudtoget fra BRF-bank fremgik blandt andet en post med teksten ”tømrerarb+spær”. Den dømte forklarede, at denne post vedrørte et hus, som han ligeledes troede, at han havde vundet. Den forklaring var ifølge landsretten helt uunderbygget, da den dømte ikke kunne have grund til at tro, at han havde vundet et hus.

I Nanortalik Kredsret blev den nu dømte frikendt for ulovlig omgang med hittegods på baggrund af, at han var gået tidligt ud af skolen og havde brug for hjælp fra den lokale bank for at få overført pengene. Derfor mente kredsretten, at han kunne have handlet i god tro. Landsretten afviste på baggrund af ovenstående, at dette kunne være tilfældet.

Til top Sidst opdateret: 13-01-2011