Hop til indhold
Grønlands Domstole

Mindeord om landsdommer Søren Søndergård Hansen 
28-08-2017 

Af Kirsten Thomassen, dommer ved Retten i Grønland, og Anne-Sophie Abel Lohse, souschef ved Grønlands Landsret.

Med tabet af landsdommer Søren Søndergård Hansen har Grønlands Domstole mistet en stor personlighed. Landsdommeren er gået bort i en alt for tidlig alder, men nåede gennem sit lange arbejdsliv i landsretten at få sat et markant fingeraftryk på det grønlandske retsvæsen.

Landsdommerens karriere i Grønland begyndte den 1. juli 1981, hvor han som juridisk kandidat fra Aarhus Universitet blev ansat som dommerfuldmægtig ved Grønlands Landsret. Efter 6 år som dommerfuldmægtig avancerede han til retsassessor.

For at kvalificere sig til stillingen som landsdommer blev han i 1993 ansat som retsassessor ved Retten i Herning, hvorefter han gennemførte en uddannelseskonstitution i Vestre Landsret. Den 1. april 1997 blev han udnævnt til landsdommer og kunne således fejre 20 års jubilæum som Grønlands Landsdommer i foråret 2017.

Søren Søndergård Hansen var meget bevidst om det ansvar, stillingen som landsdommer pålagde ham, og hans arbejde var præget af omhu og engagement. Det kendetegnede landsdommerens arbejde, at han med hjertet på rette sted brændte for at fastholde de principper, som han mente var vigtige for retssikkerheden i Grønland.

Han ydede en fast og vedholdende indsats for at forme det grønlandske retsvæsen i respekt for de særlige grønlandske forhold frem for at indføre en kopi af det danske retsvæsen. Arbejdet med udviklingen af retsvæsenet blev blandt andet manifesteret, da han i perioden fra 1997 til 2003 var en del af Den Grønlandske Retsvæsenskommission. Kommissionens anbefalinger førte til, at der i 2010 skete en omfattende reform af det grønlandske retsvæsen.

Søren Søndergård Hansen var en stor personlighed, der kæmpede for det, han troede på i respekt for det omkringliggende samfund. Han ydede en kæmpe arbejdsindsats og tilsidesatte gerne sine personlige interesser for at yde sit bedste for Grønland og for det personale, som han havde ansvaret for. Han respekterede og lyttede til alle, der opsøgte ham, uden skelen til den enkeltes status.

Landsdommeren har således sat et markant og personligt præg på udviklingen af Grønlands Domstole, som vil afspejles i vores retsvæsen mange år fremover. Hans pludselige bortgang efterlader et stort tomrum.

Søren Søndergård Hansen gik efter kort tids sygdom alt for tidligt bort den 21. august 2017. Han vil blive savnet.


Til top Sidst opdateret: 28-08-2017