Hop til indhold
Grønlands Domstole

Notarialforretning uden forudgående tidsbestilling 
01-03-2012 

Nuuk Kredsret forbedrer servicen for Nuuks borgere.
 

Som noget nyt kan borgerne i Nuuk fra den 2. marts 2012 henvende sig til Nuuk Kredsret med en notarialforretning uden forudgående tidsbestilling. Den udvidede service betyder, at der er åbent for både erhvervsdrivende og private notarkunder, i hele rettens åbningstid.

Nuuk Kredsrets åbningstid er mandag – onsdag fra kl. 8.30 til kl. 15.00, torsdag fra kl. 8.30 til kl. 17.00, og fredag fra kl. 8.30 til kl. 12.00. Personlig henvendelse om notarforretning skal ske til forbutikken på Jens Kreutzmannip aqqutaa 1, 3900 Nuuk. Ved yderligere spørgsmål kan der rettes telefonisk henvendelse til Nuuk kredsret på 36 38 00.

Ved en notarialforretning attesterer notaren personligt underskriften på testamenter, fuldmagter, tegningsregler m.v. Som notar fungerer kredsdommere og kontoransatte.

Notarkunden skal altid medbringe legitimation (i form af pas, kørekort eller bopælsattest) og det originale dokument. Hvis det er et testamente notaren skal attestere, skal der medbringes tre enslydende eksemplarer af testamentet.

Se vejledning for testamenter på www.domstol.gl under vedledninger.

Til top Sidst opdateret: 01-03-2012