Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ny souschef ved Grønlands Landsret 
25-02-2016 

Anne-Sophie Abel Lohse er i februar 2016 startet som souschef ved Grønlands Landsret

Til daglig kommer Anne-Sophie til at varetage samme typer af opgaver som landsdommeren, dvs. behandling af ankesager fra kredsretterne og Retten i Grønland, behandling af voldsoffererstatningssager samt administration og ledelse af landsretten. Souschefen er stedfortræder for landsdommeren, når han er fraværende. 

- Jeg er glad for, at kunne præsentere Anne-Sophie som ny souschef ved landsretten. Det er en stor gevinst for os, at Anne-Sophie er en erfaren jurist, der tillige kender det grønlandske samfund, og har en solid erfaring herfra, siger landsdommer Søren Søndergård Hansen.

Velbevandret i Grønland
Første gang Anne-Sophie kom til Grønland var i 2007, hvor hun fungerede som anklager i nogle måneder. I 2009 kom hun tilbage, denne gang i to år som senioranklager hos Politimesteren i Grønland og som underviser ved Politiskolen.

Baggrund
Anne-Sophie blev uddannet jurist i 2005 fra Københavns Universitet. I 2010 blev hun beskikket som advokat. Siden den 1. august 2015 har Anne-Sophie fungeret som dommerfuldmægtig ved Københavns Byret, hvor hun har beskæftiget sig med civile sager. Før det var hun chefkonsulent i Justitsministeriet. Tidligere har hun også været chefkonsulent hos Rigspolitiet, fuldmægtig hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten, anklager ved Københavns Byret samt medhjælper hos en statsadvokat.

Om Grønlands Landsret
Grønlands Landsret behandler sager, som bliver anket, efter at de er blevet afgjort af en kredsret eller af Retten i Grønland. Det vil sige, at landsretten behandler sager i 2. instans, og som sådan ikke har noget at gøre med 1. instans (kredsretterne og Retten i Grønland). Derfor har Grønlands Landsret også sin egen bygning og sit eget personale.

Det juridiske personale ved Grønlands Landsret er normeret med en landsdommer og en souschef. Hertil kommer sekretariatet bestående af fire medarbejdere samt en kommunikationskonsulent for Grønlands Domstole. I alt består landsrettens faste personale af syv medarbejdere.

Anne-Sophie Abel Lohse
Anne-Sophie er 37 år og har sammen med sin mand en søn på tre. I fritiden er Anne-Sophie især til sejlsport og har bl.a. ligget nummer tre på verdens-ranglisten i match race for kvinder.
Til top Sidst opdateret: 25-02-2016