Hop til indhold
Grønlands Domstole

Nyt team skal tage sig af retsafgifterne 
01-03-2011 

Det kan til tider være en udfordring at få sager og indbetalte retsafgifter til at passe sammen
Retsafgiftsfunktionen ved Retten i Grønland modtager i øjeblikket flere sager, end den kan når at ekspedere videre i systemet.

Men det bliver der nu lavet om på.

Retten i Grønland har fokus på problemet og har derfor afsat ekstra resurser. For at effektivisere er studentermedhjælp Naasunnguaq Olesen blevet ansat. Hun skal i den kommende tid blandt andet hjælpe med at få nedbragt den akkumulerede sagspukkel. Samtidig er system- og effektiviseringskonsulent Ole Kehn Jensen blevet ansvarlig for retsafgiftsfunktionen.

Ole har regnet på tidsforbruget for nedbringelse af den aktuelle sagspukkel og er kommet frem til, at det med assistance fra Nassunnquaq vil tage retsafgiftsfunktionen 26 fulde arbejdsdage.

- Det er primært modtagne sager fra 2011, der ikke er blevet oprettet i systemet endnu, fortæller han.

Besværligt system

Retsafgiftsystemet er besværligt at arbejde med. Det skyldes først og fremmest, at det kan være svært at identificere, hvilken sag fra saglisten, den indbetalte retsafgift passer sammen med.

- Noget af det, der kan få tingene til at trække ud, er, at nogle sagsøgere indbetaler retsafgift for flere sager på én gang, siger Ole.

- Det kan også være, at sager sendt med post fra Danmark er så længe undervejs, at de først kommer flere måneder efter, at retsafgiften er indbetalt.

- Der har for eksempel været problemer med, at danske inkassobureauer opretter en række sager og indbetaler beløbet for alle sagerne samlet - og endda med udgangspunkt i den danske retsafgiftslov. Dette gør det til tider meget svært for medarbejderne ved retsafgiftfunktionen at identificere, hvilke sager indbetalingerne hører sammen med.

- Andre gange har problemet været, at navnet på sagsøgeren er stavet forkert i indbetalingen, hvilket afstedkommer, at digital søgning i saglisten bliver yderligere besværliggjort, fortæller Ole.

På sekretærmødet i marts måned, vil Ole holde et oplæg med generel undervisning og information om retsafgifter. Herudover vil han gennemgå de ti hyppigste forekommende fejl samt præsentere et nyt FAQ-ark (frequently asked questions) vedrørende retsafgifter.

Til top Sidst opdateret: 01-03-2011