Hop til indhold
Grønlands Domstole

Prøveløsladelse afvist 
14-06-2011 

Grønlands Landsret har 14. juni klokken 12.00 opretholdt dommen fra 1991 i sagen om den unge mand, der nytårsnat 1990 skød og dræbte syv kammerater i Narsaq

Dermed har landsretten ændret Narsaq Kredsrets dom fra 14. februar i år, hvor den dømte fik prøveløsladelse.

Den dømte er i marts blevet undersøgt af en psykolog fra Herstedvester. Vurderingen ved psykologundersøgelsen var, at den dømte stadig er præget af sin personlighedsforstyrrelse med narcissistiske træk. Det betyder, at han er både selvovervurderende og usikker i situationer, som han ikke kan kontrollere. Det var også psykologundersøgelsens vurdering, at den dømte har udviklet en velfungerende affekt- og impulskontrol. Undersøgelsen beskriver ham som personlighedsmæssigt modnet i forhold til de gange, hvor sagen tidligere er blevet taget op.

Psykologen vurderede samlet set, at den dømte endnu ikke har opnået en sådan sikkerhed i forhold til at fungere under prøveløsladelse, at foranstaltningen bør ophæves på nuværende tidspunkt. På den baggrund fandt landsretten ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre dommen.

Siden februar 2008 har den dømte afsonet på pensionsvilkår udenfor selve Herstedvester. Siden november 2009 har han haft egen lejlighed, hvor han kan overnatte i weekenden. Disse forhold fortsætter, selvom den dømte ikke på nuværende tidspunkt kan prøveløslades.

Til top Sidst opdateret: 14-06-2011