Hop til indhold
Grønlands Domstole

Telefonforkyndelser 
19-04-2017 

Fra den 1. april 2017 er retterne begyndt at bruge de nye regler om telefonforkyndelse. Det vil sige, at borgerne nu kan få telefonisk besked om meddelelser fra retten.

Med telefonforkyndelse kan borgerne i mange tilfælde undgå at få besøg af en stævningsmand på deres bopæl eller arbejdsplads. I stedet ringer en af rettens medarbejdere og fortæller, vi har en stævning, en fogedsag eller en indkaldelse til den pågældende borger. Derefter sendes meddelelsen til den pågældende pr. mail eller med almindelig post, afhængig af, hvilken type sag, der er tale om, og om borgeren har en e-mail adresse.

Når en borger bliver kontaktet af retten, kan borgeren samtidig få svar på spørgsmål, som han eller hun måtte have til sagen. Hvis borgeren har spørgsmål, som den retssekretær, der har kontaktet borgeren ikke selv kan besvare, kan retssekretæren vejlede borgeren om, hvor han eller hun kan få hjælp til deres spørgsmål.

Det vil være en stor hjælp til en hurtigere behandling af sagen, hvis alle der anlægger en sag, herunder advokater og inkassobureauer oplyser parternes telefonnumre, når I henvender jer til retterne.

Vi forventer, at telefonforkyndelse i mange tilfælde vil være mere effektivt end stævningsmandsforkyndelse, men der er også sager, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at forkynde telefonisk.

Til top Sidst opdateret: 19-04-2017