Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ikke erstatning for manglende oplysning om mulighed for behandling uden for Grønland 
24-01-2017 

Højesteret har afgjort en sag, hvor en kvinde havde sagsøgt en overlæge, Dronning Ingrids Hospital og Departementet for Sundhed for manglende oplysning om mulighed for behandling udenfor Grønland

Overlægen, Dronning Ingrids Hospital og Departementet for Sundhed var sagsøgt for ikke at have informeret kvinden om evt. brystbevarende operation i Danmark, inden hun fik fjernet sit ene bryst, pga. brystkræft. Højesteret kom til det resultat, at lægen havde informeret i det omfang han var forpligtet til i henhold til landstingsforordningen på området. Denne forpligtelse omfatter kun behandlingsmuligheder, der tilbydes af det grønlandske sundhedsvæsen.

Læs mere i nedenstående domsresumé fra Højesteret.

 

Ikke erstatning for manglende oplysning om mulighed for behandling uden for Grønland

Sag 31/2016
 
Dom afsagt den 24. januar 2017

Der var ikke grundlag for erstatning til en grønlandsk kvinde som følge af manglende oplysning om behandlingsmuligheder i udlandet, herunder i Danmark

A fik i 2005 fjernet sit ene bryst som følge af brystkræft. Sagen angik i første række, om overlæge B, der havde behandlet A på Dronning Ingrids Hospital i Grønland, var erstatningsansvarlig over for A og var forpligtet til at betale hende godtgørelse for tort, fordi han ikke forud for behandlingen informerede hende om muligheden for at blive undersøgt og eventuelt få foretaget en brystbevarende operation i Danmark.

Højesteret tiltrådte, at B ikke i forbindelse med behandlingen af A for brystkræft havde tilsidesat sin forpligtelse efter § 12, nr. 1, jf. § 6 og § 7 i landstingsforordningen om patienters retsstilling til at sikre, at hun gav informeret samtykke til sin operation på grundlag af fyldestgørende oplysninger om behandlingsmulighederne, idet denne forpligtelse kun omfatter behandlingsmuligheder, der tilbydes af det grønlandske sundhedsvæsen i eller uden for Grønland. Det var ubestridt for Højesteret, at det i 2005 ikke var muligt i As tilfælde at foretage en brystbevarende operation i Grønland eller at henvise til en sådan operation i Danmark. Der var derfor ikke grundlag for at tilkende erstatning eller godtgørelse for tort. A kunne allerede af den grund heller ikke rette sådanne krav mod Dronning Ingrids Hospital eller Departementet for Sundhed.

Grønlands Landsret var kommet til det samme resultat.


 Læs hele højesterets dom (pdf)

 Læs landsrettens afgørelse (pdf)

 Læs Retten i Grønlands afgørelse (pdf)

Til top Sidst opdateret: 24-01-2017