Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i ankesag om havneblokade 
16-03-2016 

Grønlands Landsret behandlede i dag, den 16. marts 2016, en ankesag om seks fiskere, der sidste år blev idømt 2.500 kr. hver i bøde af Sermersooq Kredsret.

De var dømt for driftsforstyrrelse i forbindelse med, at have deltaget i en blokade af havneanlægget i Nuuk i 2009.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, så bøden på de 2.500 kr. blev fastholdt.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om skærpelse, og mente at fiskerne skulle betale 5.000 kr. i bøde hver.

Forsvarerens påstand var, at der ikke skulle idømmes nogen foranstaltning, eller at kredsrettens dom skulle stadfæstes. Forsvareren begrundede dette med den lange sagsbehandlingstid, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventionens artikel 6 stk. 1, der bl.a. handler om rettergang inden en rimelig tid.

Begge parter var enige i, at sagsbehandlingstiden havde været urimelig lang.

Landsretten var enig i kredsrettens dom, og i at konventionskrænkelsen i dette tilfælde, ikke udgjorde et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at undlade at idømme en foranstaltning, jf. kriminallovens § 123, nr. 9. Herefter blev fiskerne dømt for at have overtrådt kriminallovens § 67, stk. 1 om driftsforstyrrelse.

 

Landsrettens dom: K 317-15 dombog 2016.03.16.pdf 

Til top Sidst opdateret: 17-03-2016