Hop til indhold
Grønlands Domstole

Frifundet i ankesag om immiaq pga. vage skyldbegrundelser 
11-05-2016 

 

Den 4. maj 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret, var blevet kendt skyldig i ulovligt at producere immiaq samt overtrædelse af våbenloven. Kredsretten idømte en bøde, hvor betalingen af bøden blev udsat og ville bortfalde efter tre år, såfremt tiltalte ikke begik ny kriminalitet.

Anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom til landsretten, med påstand om, at foranstaltningen skulle skærpes. Et par dage inden hovedforhandlingen ændrede anklagemyndigheden sin påstand og ønskede sagen gennemført som bevisanke, hvilket blev henvist til ankemeddelelsen. Under hovedforhandlingen nedlagde anklagemyndigheden endelig påstand om, at sagen skulle hjemvises, til fornyet behandling i kredsretten. Dette på baggrund af forsvarerens påstand om, at kredsrettens behandling af sagen, var behæftet med så store mangler, at det ikke var muligt, at foretage en 2. instans-behandling af sagen.

Landsretten fandt, at anklagemyndighedens påstand om skærpelse af dommen, da man indbragte sagen, var bindende, idet anklagemyndigheden dermed har vurderet, at kredsrettens dom vedrørende skyldvurderingen var fyldestgørende. Anklagemyndigheden var derfor afskåret fra, under hovedforhandlingen, at påstå hjemvisning. 

Landsretten fandt, at det ud fra kredsrettens begrundelser for deres dom, ikke var muligt for landsretten at fastlægge, hvad tiltalte var kendt skyldig i. Landsretten frifandt herefter tiltalte.

Hent:
Landsrettens dom (pdf)

 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte landsdommer Søren Søndergård Hansen, mobil 54 26 25 eller kommunikationskonsulent Maria Toft, telefon 36 39 05. 

Til top Sidst opdateret: 11-05-2016